Prijavite se u HCC bazu kandidata

Ukoliko ste u potrazi za novim zaposlenjem, u svakom trenutku nam možete dostaviti svoju biografiju koja će biti sačuvana u našoj bazi. 

Ukoliko se u periodu od šest meseci ukaže potreba za osobom vašeg profila, bićemo slobodni da Vas kontaktiramo.
 
Naše usluge posredovanja pri zapošljavanju su besplatne za kandidate.

Vaš CV mora biti u PDF formatu

Pre nego što nam pošaljete svoj CV, molimo Vas da sa pažnjom pročitateObaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Dajem pristanak poslodavcu A&J Human Capital Consulting d.o.o. da moje lične podatke može da obrađuje u skladu sa važećim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Izjavljujem da sam svoje lične podatke dao/dala na osnovu svoje slobodne volje, a po prethodno dobijenim informacijama od strane Rukovaoca.

U slučaju da ne želim više da moji lični podaci budu obrađivani i korišćeni u navedene svrhe, opozvaću svoj pristanak pismenim zahtevom Rukovaocu na adresu: Bulevar Zorana Đinđića 71/11, Beograd ili na e-adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Opredeljujem se za jedan ili oba ponuđena pristanka:

Izjavljujem da sam saglasan/a da se moji lični podaci čuvaju, obrađuju i koriste u svrhu posredovanja u zapošljavanju isključivo za potrebe oglasa iz ponude poslova na koji sam aplicirao/la, samo tokom perioda trajanja proseca selekcije za određeni oglas, a najduže do 6 (šest) meseci.

Izjavljujem da sam saglasan/a da se moji lični podaci čuvaju, obrađuju i koriste u svrhu posredovanja u zapošljavanju u periodu do 2 (dve) godine od momenta davanja saglasnosti, tokom kog bih mogao da budem kontaktiran ukoliko Rukovalac proceni da je u mogućnosti da mi ponudi zaposlenje.

 

Poslovni podaci

Datum osnivanja: 28.03.2018.
Matični broj: 21373249
Adresa sedišta: Južni Bulevar 1A, VI sprat
Šifra delatnosti: 7810
Zakonski zastupnik: Aleksandar Matić

Kontakt

Telefon:
011 / 7850 951

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sva prava zadržana - HCC ©2018-2019