Home

Naš klijent je domaća kompanija koja se duže od 25 godina uspešno bavi izvođenjem radova na objektima visokogradnje. Nudeći najviši kvalitet i standard na poslovima izgradnje objekata svih vrsta i namena, po sistemu „ključ u ruke“, prepoznatiljivi su po reputaciji pouzdanog partnera. 

Zbog dalje podrške njihovom stručnom timu,  u potrazi smo za iskusnim kandidatom za poziciji

Šef gradilišta

Potrebni uslovi

  • Stručna sprema građevinskog usmerenja
  • Minimum 5 godina radnog iskustva na poslovima Šefa gradilišta

Opis glavnih zaduženja

  • Organizuje i kontroliše izvođenje radova u skladu sa projektnom dokumentacijom i internim aktima
  • Organizuje i kontroliše rad zaposlenih odnosno angažovanih lica na izvođenju radova
  • Prati realizaciju dinamičkih i operativnih planova gradilišta
  • Kontroliše kvalitet radova, utrošak materijala i ostale troškove izvođenja radova
  • Izrađuje građevinsku knjigu, građevinski dnevnik, radni nalog i ostalu propisanu dokumentaciju
  • Učestvuje u izradi situacije izvedenih radova i izradi primopredajne tehničke dokumentacije
  • Sačinjava izveštaje, obaveštenja i slično u vezi sa poslovima iz svoje nadležnosti

Ukoliko ste u potrazi za promenom biće nam zadovoljstvo da Vas upoznamo. Svoju prijavu na konkurs možete poslati do 15. oktobra 2019. godine.

Napomena – biće kontaktirani samo kandidati čije biografije procesom selekcije budu izdvojene u uži izbor. Ostale prijave evidentiramo u svojoj bazi uz poštovanje poverljivosti.

 

 

Prijava na konkurs

Vaš CV mora biti u PDF formatu

Pre nego što nam pošaljete svoj CV, molimo Vas da sa pažnjom pročitateObaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Dajem pristanak poslodavcu A&J Human Capital Consulting d.o.o. da moje lične podatke može da obrađuje u skladu sa važećim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Izjavljujem da sam svoje lične podatke dao/dala na osnovu svoje slobodne volje, a po prethodno dobijenim informacijama od strane Rukovaoca.

U slučaju da ne želim više da moji lični podaci budu obrađivani i korišćeni u navedene svrhe, opozvaću svoj pristanak pismenim zahtevom Rukovaocu na adresu: Bulevar Zorana Đinđića 71/11, Beograd ili na e-adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Opredeljujem se za jedan ili oba ponuđena pristanka:

Izjavljujem da sam saglasan/a da se moji lični podaci čuvaju, obrađuju i koriste u svrhu posredovanja u zapošljavanju isključivo za potrebe oglasa iz ponude poslova na koji sam aplicirao/la, samo tokom perioda trajanja proseca selekcije za određeni oglas, a najduže do 6 (šest) meseci.

Izjavljujem da sam saglasan/a da se moji lični podaci čuvaju, obrađuju i koriste u svrhu posredovanja u zapošljavanju u periodu do 2 (dve) godine od momenta davanja saglasnosti, tokom kog bih mogao da budem kontaktiran ukoliko Rukovalac proceni da je u mogućnosti da mi ponudi zaposlenje.

 

građevinarstvo, šef gradilišta, potrebno radno iskustvo, beograd, sremska mitrovica

Poslovni podaci

Datum osnivanja: 28.03.2018.
Matični broj: 21373249
Adresa sedišta: Južni Bulevar 1A, VI sprat
Šifra delatnosti: 7810
Zakonski zastupnik: Aleksandar Matić

Kontakt

Telefon:
011 / 7850 951

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sva prava zadržana - HCC ©2018-2019